1

Gaudreau/Fountain Insurance Agency,Inc.

P.O. BOX 1029

Warren, MA 01083-1029

(413) 436-5000

Gerry Fountain

http://www.gaudreaufountain.com